MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VFR: Năm 2015 tái cơ cấu tài sản để thoát lỗ

13-04-2015 - 20:45 PM | Doanh nghiệp

Dự báo mảng vận tải biển tiếp tục khó khăn, VFR có kế hoạch tái cơ cấu một số tài sản để bù lỗ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đầu năm 2015 không bị lỗ.

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (Vietfracht - VFR) vừa có văn bản giải trình kết quả kinh doanh và phương hướng khắc phục lỗ năm 2015.

Số liệu báo cáo kiểm toán cho thấy VFR lãi ròng 1,2 tỷ đồng hợp nhất, trong khi kết quả trước kiểm toán công ty lỗ 10,2 tỷ đồng. Công ty cho biết sai lệch chủ yếu do số liệu LNST hợp nhất trước kiểm toán được lập vào thời điểm BCTC quý 4/2014 tức ngày 15/2/2015 nên chưa nhận được báo cáo của các công ty liên kết liên doanh, chưa có số liệu lãi lỗ của các công ty này.

Mặc dù lãi sau thuế, phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ của VFR năm 2014 vẫn âm 123 triệu đồng, công ty vẫn bị rơi vào diện cảnh báo. Nguyên nhân thua lỗ là do thị trường vận tải biển rất khó khăn, giải trình của Vietfracht cho biết.

Tiếp tục bi quan về mảng vận tải biển, VFR cho rằng công ty sẽ tiếp tục bị lỗ hoạt động này trong năm tới (2015) trong khi lợi nhuận của các mảng dịch vụ khác không thể bù đắp. Do vậy công ty có kế hoạch tái cơ cấu một số tài sản để bù lỗ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đầu năm 2015 không bị lỗ. 

Đan Nguyên

Minh Thư

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên