MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinalines được chấp thuận giảm tỷ lệ sở hữu tại Cảng Hải Phòng và Cảng Sài Gòn xuống 20%

21-09-2015 - 18:09 PM | Doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ đồng ý trước mắt thoái vốn của Vinalines tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn xuống còn 20% vốn điều lệ của các công ty này. Trường hợp các cảng thực hiện chuyển đổi công năng, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan.

Đối với các cảng biển trực thuộc Vinalines đã cổ phần hóa, đề nghị Bộ Giao thông vận tải rà soát lại, tiếp tục đề xuất phương án thoái vốn phù hợp.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án tổng thể phát triển hệ thống cảng biển do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ sau tái cơ cấu.

Thông báo nêu rõ, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Cổ phần hóa Vinalines cũng nhằm đến mục tiêu này. Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Vinalines có thực hiện cổ phần hóa các cảng biển trực thuộc cũng với mục tiêu để quản trị doanh nghiệp tốt hơn, để các doanh nghiệp này hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.

Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thì tỷ lệ cổ phần Vinalines nắm giữ tại: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là từ 65% đến 75%, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn là từ 50% đến dưới 65%. Do vậy, thực tế rất khó thu hút các nhà đầu tư lớn nên phải giảm tỷ lệ Vinalines nắm giữ tại các cảng này.

Hơn nữa, vai trò dẫn dắt của Cảng Hải Phòng và Cảng Sài Gòn cũng đã thay đổi (cả về quy mô, năng lực sản xuất, quốc phòng - an ninh...) không còn như trước đây (sản lượng thông qua Công ty cổ phần: Cảng Hải Phòng đạt 28,7% của khu vực Hải Phòng, Cảng Sài Gòn đạt 10,5% của khu vực).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ phần của Vinalines nắm giữ tại các cảng biển trực thuộc sau cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 9 năm 2015.

Theo Chí Kiên

Báo Chính phủ

Trở lên trên