MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây lắp dầu khí Miền Trung: Suốt 3 năm gần như không có việc làm

02-04-2015 - 09:44 AM | Doanh nghiệp

Đó là nội dung giải trình của PXM về việc kiểm toán từ chối đưa ý kiến kiểm toán.

Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM) vừa có văn bản giải trình gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Không khác nhiều so với báo cáo kiểm toán 2013, kiểm toán báo cáo tài chính 2014 của PXM tiếp tục từ chối đưa ý kiến. 1 năm trước đó, PXM đã phải rời sàn HSX xuống giao dịch tại UpCOM với lý do này.

Những khó khăn của PXM được kiểm toán nêu ra không có gì mới mẻ và bất ngờ: Tại thời điểm cuối năm 2014, công nợ ngắn hạn của PXM vượt 238 tỷ đồng so với tài sản ngắn hạn và số lỗ lũy kế 355,7 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ và các quỹ với số tiền 202 tỷ đồng.

Ngoài ra, các thỏa thuận tài chính của công ty đã hết hạn mà chưa thực hiện thanh toán các khoản nợ đến hạn, đang trong quá trình đàm phán nhằm đạt được những thỏa thuận mới. Với những thỏa thận tài chính đc gia hạn, cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, kiểm toán cũng không thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp.

Giải trình các vấn đề nói trên, PXM cho biết từ năm 2012 đến hết năm 2014 công ty gần như không có việc làm mà chỉ tập trung hoàn thiện công tác quyết toán các công trình cũ từ năm trước. Việc thua lỗ là do không có nguồn thu, nhưng vẫn phải ghi nhận các khoản chi phí cố định như tiền lương, chi phí khấu hao, hạch toán lỗ cá công trình thi công từ các năm trước chuyển qua sau khi quyết toán với Chủ đầu tư...

Được biết, trước những khó khăn hiện tại, HĐQT công ty đã đề xuất kế hoạch không lợi nhuận năm 2015.

Đan Nguyên

Minh Thư

HNX

Trở lên trên