MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh thu PVN đạt 367,5 tỷ đồng sau 9 tháng, đạt 84% kế hoạch năm

04-10-2017 - 20:59 PM | Doanh nghiệp

Tính chung 9 tháng 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nộp ngân sách nhà nước 69 ngàn tỷ đồng, vượt 21% chỉ tiêu 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng khai thác quy dầu của PVN đạt 19,01 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 11,7 triệu tấn, tương đương 77% kế hoạch năm, riêng khai thác dầu ở trong nước đạt 10,25 triệu tấn.

Sản lượng khai thác khí đạt 7,31 tỷ m3, tương đương 69% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí hoàn thành thấp do năm 2017, lượng nước về các hồ thủy điện nhiều, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giảm công suất huy động của các nhà máy nhiệt điện, trong đó có nhiệt điện khí và thay vào đó là tăng cường huy động công suất từ các nhà máy thuỷ điện.

Doanh thu PVN đạt 367,5 tỷ đồng sau 9 tháng, đạt 84% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Cụm giàn MSP-1 & BK 7 tại mỏ Bạch Hổ

Sản xuất điện 9 tháng đạt 15,59 tỷ kWh, tương đương 77,6% kế hoạch năm; sản xuất đạm đạt 1,32 triệu tấn, bằng 87% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 4,46 triệu tấn, vượt 22,6% kế hoạch 9 tháng và tương đương 65,6% kế hoạch 2017.

Theo đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 367,5 ngàn tỷ đồng, vượt 16% chỉ tiêu 9 tháng và tương đương 84% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước 68,8 ngàn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành và vượt mức từ 2% đến 22% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, khai thác dầu thô trong nước 9 tháng vượt 297 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đóng góp vào tăng trưởng kinh tế (GDP) đất nước 9 tháng đầu năm.

Mặt khác, Tập đoàn đã triển khai thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp trực thuộc giai đoạn 2017-2020 theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 11/8/2017.

Trong 9 tháng, một số đơn vị thành viên của Tập đoàn đã hoàn thành việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ một số công trình dầu khí.

Trong đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) đã hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa định kỳ hệ thống các đường ống dẫn khí theo đúng kế hoạch đề ra (hệ thống PM3- Cà Mau (từ ngày 16/8- 1/9/2017); Rạng Đông - Bạch Hổ - Phú Mỹ (từ ngày 19/9- 25/9/2017); Hàm Rồng- Thái Bình (từ ngày 2/9-3/9/2017)).

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) đã cơ bản hoàn thành công tác đại tu 2 tổ máy GT5 và GT6 của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 vào ngày 29/9/2017.

Theo Phan Tùng

Người đồng hành

Trở lên trên