MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đón sóng dịch chuyển đơn hàng từ các nước có dịch bệnh, doanh nghiệp dệt may TNG báo lãi quý 2 tăng 90% so với cùng kỳ

Đón sóng dịch chuyển đơn hàng từ các nước có dịch bệnh, doanh nghiệp dệt may TNG báo lãi quý 2 tăng 90% so với cùng kỳ

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 TNG đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

CTCP Đầu tư và thương mại TNG (mã chứng khoán TNG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.460 tỷ đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 41,3% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt 198,7 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 9 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ còn chi phí tài chính lại tăng 8 tỷ đồng, lên mức 45,6 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay.

Đáng chú ý, công ty tiết giảm được khoản lớn chi phí bán hàng, từ 42 tỷ đồng xuống còn 27,2 tỷ đồng, tương ứng giá trị giảm 14,8 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 10 tỷ đồng – lên trên 61 tỷ đồng. Kết quả, quý 2 TNG lãi sau thuế 61 tỷ đồng, tăng trưởng 90% so với lợi nhuận đạt được quý 2/2020.

Giải trình nguyên nhân kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, TNG cho biết ngay từ đầu năm công ty đã định hướng được việc tập trung vào khai thác, tăng tỷ trọng các khách hàng FOB chủ đạo cùng với việc khách hàng dịch chuyển đơn hàng từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sang Việt Nam. Do vậy TNG cũng xác định rõ dòng hàng mục tiêu tập trung vào các dòng sản phẩm kỹ thuật, dòng sản phẩm cao cấp hơn cùng việc nâng cao hiệu quả SXKD. Trong cơ cấu doanh thu, hàng FOB tăng 73% so với cùng kỳ.

Đón sóng dịch chuyển đơn hàng từ các nước có dịch bệnh, doanh nghiệp dệt may TNG báo lãi quý 2 tăng 90% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 2.371 tỷ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng 4,1 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 8,8 tỷ đồng. Đặc biệt chi phí bán hàng giảm được 30,7 tỷ đồng, xuống còn 42,8 tỷ đồng. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gân f9 tỷ đồng, lên trên 105 tỷ đồng.

Những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng, tăng 29,4% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 83 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ và hoàn thành xấp xỉ 48% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Đón sóng dịch chuyển đơn hàng từ các nước có dịch bệnh, doanh nghiệp dệt may TNG báo lãi quý 2 tăng 90% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên