MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án sân bay Long Thành: 5.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tách riêng thành tiểu dự án

01-02-2017 - 15:43 PM | Bất động sản

Theo Bộ Giao thông Vận tải, theo tiến độ dự kiến, Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được hoàn thiện trình Quốc hội vào năm 2018 và dự kiến sẽ được xem xét thông qua vào cuối 2018 hoặc đầu 2019.

Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra dự thảo về việc tách nội dung thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án - Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Theo đó, Bộ GTVT cho biết, việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư thành tiểu dự án riêng do dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng của quốc gia, có quy mô thu hồi đất lớn, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội của cộng đồng dân cư nên việc nghiên cứu áp dụng các cơ chế đặc thù về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với dự án là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có đất thu hồi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Cũng theo Bộ GTVT, theo tiến độ dự kiến, Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được hoàn thiện trình Quốc hội vào năm 2018 và dự kiến sẽ được xem xét thông qua vào cuối 2018 hoặc đầu 2019.

Tuy nhiên, theo báo cáo của địa phương, UBND Đồng Nai cần khoảng thời gian ít nhất 3 năm để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn một để bàn giao cho chủ đầu tư như vậy trong trường hợp công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư không được tách thành tiểu Dự án riêng thì Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) sẽ khởi công vào đầu năm 2020, chậm 3 năm so với dự kiến, không đảm bảo thời gian đưa giai đoạn 1 đi vào khai thác năm 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bộ này cũng cho biết, Quốc hội đã giao cho Chính phủ xây dựng phương án cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tổ chức phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án.

Bên cạnh đó, ngày 10/11/2016, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 trong đó bố trí vốn cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000 tỷ đồng để thực hiện việc bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo, trong thời gian qua UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động thực hiện các công việc liên quan đến trách nhiệm của tỉnh như quản lý đất đai, xây dựng, hoạt động sản xuất nông nghiệp trong phạm vi dự án, khảo sát, đo đạc, cắm mốc, tổ chức thống kê về tài sản, diện tích từng loại đất, số hộ dân bị ảnh hưởng…

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thì việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng và giao UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thực hiện là rất cần thiết.

Hiện tại, dự thảo này của Bộ GTVT đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, các bộ, ngành sẽ tham gia ý kiến và gửi về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 10/2/2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Minh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên