MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường Quảng Ngãi (QNS) đặt mục tiêu lãi sau thuế 1.008 tỷ đồng năm 2022, dành hơn nghìn tỷ đồng chia cổ tức năm 2021.

Đường Quảng Ngãi (QNS) đặt mục tiêu lãi sau thuế 1.008 tỷ đồng năm 2022, dành hơn nghìn tỷ đồng chia cổ tức năm 2021.

Đường Quảng Ngãi cũng sẽ trình kế hoạch bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến chế biến thực phẩm, dầu mỡ...

Ngày 2/4 tới đây CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách cổ đong tham dự đã được chốt vào ngày 15/2/2022.

Đến thời điểm hiện tại công ty đã công bố các tài liệu dự kiến trình Đại hội lần này, trong đó có thông qua kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối cổ tức và bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan thực phẩm…

Năm 2021 lãi sau thuế 1.242 tỷ đồng

Năm 2021 Đường Quảng Ngãi đạt 7.335 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 13% so với năm trước đó. Trừ chi phí các loại, năm 2021 Đường Quảng Ngãi lãi sau thuế 1.242 tỷ đồng, tăng 17,9% so với năm trước đó. EPS đạt 4.079 đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của Đường Quảng Ngãi, doanh thu từ sữa đậu nành đạt 4.090 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm trước đó và đóng góp khoảng 55,5% tổng doanh thu công ty. Mảng kinh doanh đường mang lại 1.583 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 59% so với cùng kỳ và đóng góp gần 22% tổng doanh thu. Thành Phát mang về 1.178 tỷ đồng doanh thu, còn lại là doanh thu khác.

Năm 2021 Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 8.000 tỷ đồng tổng doanh thu và 913 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc năm, công ty đã thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và vượt 37% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Đường Quảng Ngãi (QNS) đặt mục tiêu lãi sau thuế 1.008 tỷ đồng năm 2022, dành hơn nghìn tỷ đồng chia cổ tức năm 2021. - Ảnh 1.

Với kết quả đạt được, Đường Quảng Ngãi trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó dành khoảng 1.070 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 30%. Trước đó tháng 9/2021 công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 5% và đợt 2 vào tháng 1/2022 tỷ lệ 5%. Số còn lại 20% sẽ được thanh toán theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 22/4/2022. Tiền được chi trả vào ngày 6/5/2022.

Đường Quảng Ngãi cùng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP tỷ lệ 1% nhằm khuyến khích những quản lý, những người điều hành công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Chỉ tiêu lãi sau thuế 1.008 tỷ đồng năm 2022

Năm 2022 Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 8.000 tỷ đồng doanh thu. Mục tiêu lãi trước thuế 1.200 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.008 tỷ đồng. Đồng thời dự kiến chia cổ tức tỷ lệ không dưới 15% chi cổ đông.

Bên cạnh đó Đường Quảng Ngãi cũng trình phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh để đảm bảo việc phát triển hoạt động SXKD của công ty được thuận lợi theo định hướng chiến lược đặt ra. Theo đó Đường Quảng Ngãi bổ sung thêm 3 mục trong ngày nghề kinh doanh, trong đó có việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nấm men sấy khô; sản xuất món ăn chế biến sẵn và sản xuất dầu, mỡ động thực vật.

https://cafef.vn/duong-quang-ngai-qns-dat-muc-tieu-lai-sau-thue-1008-ty-dong-nam-2022-danh-hon-nghin-ty-dong-chia-co-tuc-nam-2021-20220312155738386.chn

Hoàng Minh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên