MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FPT Telecom đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.210 tỷ đồng trong năm 2017

23-04-2017 - 09:57 AM | Doanh nghiệp

Kế hoạch năm 2017, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu 7.746 tỷ đồng, tăng 16% so với doanh thu đạt được năm 2016.

Ngày 24/4 tới đây CTCP Viễn Thông FPT (FPT Telecom – mã chứng khoán FOX) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Trong tài liệu dự kiến trình tại Đại hội có các báo các kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017, các phương án phân phối lợi nhuận và việc bổ sung thêm 1 số ngành nghề kinh doanh…

Theo báo cáo của HĐQT công ty, năm 2016 được xem là năm thành công của FPT Telecom. Doanh thu đạt 6.666 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.193 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% và vượt 13% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.011 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, ban lãnh đạo công ty đề xuất ĐHCĐ thông qua mức chia cổ tức năm 2016 tổng tỷ lệ 30%, trong đó 20% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Trước đó, cuối tháng 12/2016 công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 cho cổ đông tỷ lệ 10%. Số cổ tức còn lại bằng cổ phiếu sẽ được trả cho cổ đông trong thời gian tới.

Kế hoạch năm 2017, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu 7.746 tỷ đồng, tăng 16% so với doanh thu đạt được năm 2016, trong đó dự kiến doanh thu từ dịch vụ viễn thông FPT Telecom đạt 7.168 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ quảng cáo đạt 578 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.210 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2016. Phấn đấu mức chia cổ tức không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh. Các ngành nghề được đề nghị bổ sung bao gồm hoạt động dịch vụ CNTT và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

Mai Nguyễn

FOX

Trở lên trên