MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gạch Khang Minh (GKM) được điều chỉnh tăng gấp đôi LNST sau kiểm toán

06-04-2018 - 07:27 AM | Doanh nghiệp

Nguyên nhân chủ yếu do những điều chỉnh ở mục thu nhập khác và chi phí khác.

CTCP Gạch Khang Minh (mã chứng khoán GKM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Nam Việt.

Trong đó, doanh thu thuần sau kiểm toán bị điều chỉnh giảm 1,5 tỷ đồng, còn 154,5 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Cùng với đó giá vốn hàng bán cũng được điều chỉnh giảm 1,8 tỷ đồng. Do vậy lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sau kiểm toán không chênh lệch nhiều so với trên BCTC công ty tự lập, đạt 21 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý, phần thu nhập khác được điều chỉnh tăng thêm 5,4 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán, còn phần chi phí khác lại được điều chỉnh giảm gần 1,9 tỷ đồng. Đây là những nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán đạt 14,79 tỷ đồng, tăng 7,68 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập, tương ứng mức tăng hơn gấp đôi sau kiểm toán.

Theo giải trình từ phía công ty, có sự chênh lệch này do năm 2017 Khang Minh đầu tư vào công ty con và thu được khoản lãi hơn 7,39 tỷ đồng.  

Nam Sơn

Tài chính Plus

Trở lên trên