MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 15.000 doanh nghiệp "chết lâm sàng" trong tháng đầu năm

Đã có 14.854 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể ngay trong tháng 1/2018...

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 98,3 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Nếu tính cả 218.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong tháng 1 là 316.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 4.587 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 17,6% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1 năm nay lên hơn 15.400 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 85.300 người, bằng 82% cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong tháng 1 năm nay có 3.800 doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, tăng 24,1% so với cùng kỳ; 1.400 doanh nghiệp xây dựng, tăng 21,1%; 1.300 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo...

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng là 13.300 doanh nghiệp, tăng 0,1% so với cùng kỳ, bao gồm 8.622 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26,4% và 4.678 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Đây hầu hết là các công ty TNHH một thành viên, hai thành viên, công ty cổ phần có quy mô nhỏ.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong ngành bán buôn, bán lẻ chiếm tới gần 40%. Ngoài ra, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú, ăn uống cũng có số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2018 là 1.554 doanh nghiệp, giảm 1,8% so với cùng kỳ, trong đó có chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp đã hoàn tất giải thể và ngừng hoạt động trong tháng 1 là 14.854 doanh nghiệp.

Năm 2017, Việt Nam đạt kỷ lục khi số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất từ trước đến nay với gần 127.000 doanh nghiệp ra đời.

Theo Bạch Dương

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên