MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Generalexim (TH1) lỗ vượt vốn điều lệ, tổng lỗ lũy kế chưa phân phối trên 143 tỷ đồng

06-02-2017 - 17:31 PM | Doanh nghiệp

Riêng quý 4, công ty đã trích lập dự phòng thêm 17 tỷ đồng vào khoản đầu tư tài chính.

CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam (Generalexim - mã chứng khoán TH1) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2016.

Doanh thu bán hàng quý 4 chưa đến 37 tỷ đồng, bằng 1/3 cùng kỳ năm 2015. Trong khi quý 4/2015 có giá vốn hàng bán cao hơn cả doanh thu bán ra, thì năm 2016 Generalexim vẫn dành được gần 7,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp trong quý chủ yếu nhờ mảng cung cấp dịch vụ, còn doanh thu bán hàng hơn 28 tỷ đồng nhưng chỉ lãi gộp chỉ 1,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý tăng gần 4 tỷ đồng, chi phí tài chính lại tăng đến 17 tỷ đồng. Khoản tăng này do công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính. Đây là khoản dự phòng thêm cho khoản đầu tư thêm vào cổ phiếu EIB và WSS.

Ngoài ra, tổng chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý trên 68 tỷ đồng, giảm 17 tỷ đồng so với cùng kỳ, nên cả quý Generalexim lỗ 92,6 tỷ đồng, con số này vẫn giảm gần 20 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2016, Generalexim đạt gần 307,5 tỷ đồng doanh thu, bằng 29% doanh thu đạt được năm 2015. Kết quả kinh doanh đó làm cho công ty lỗ 142,5 tỷ đồng cả năm, lớn hơn vốn điều lệ 135,4 tỷ đồng.

Kết quả, tính đến thời điểm cuối năm 2016, vốn chủ sở hữu công ty còn 40,44 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản cuối năm còn hơn 920 tỷ đồng, giảm 60 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Đồng thời, số lỗ lũy kế chưa phân phối đến cuối năm ghi nhận trên 143 tỷ đồng.

Trần Hân

TH1

Trở lên trên