MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cao su liên tục phá đáy, cao su Thống Nhất vẫn ghi nhận doanh thu tăng 43%

17-07-2018 - 07:38 AM | Doanh nghiệp

Sau 6 tháng đầu năm công ty mới hoàn thành 33% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành 87% kế hoạch lợi nhuận của năm 2018.

CTCP Cao su Thống Nhất (TNC: Hose) đã công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Q2/2018. Theo đó, doanh thu trong kỳ của công ty đạt 22,9 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán lại tăng 51% so với Q2/2017 nên lợi nhuận gộp của công ty chỉ đạt 4 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, công ty nhận được 17,6 tỷ đồng tiền cổ tức. Sau khi trừ đi các loại chi phí và thuế, TNC ghi nhận mức lãi sau thuế đạt 17,7 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 33,2 tỷ đồng và LNST đạt 19,6 tỷ đồng.
Năm 2018, TNC đặt kế hoạch doanh thu đạt 100 tỷ đồng và LNST ở mức 22,5 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm công ty mới hoàn thành 33% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành 87% kế hoạch lợi nhuận của năm 2018.

Giá cao su liên tục phá đáy, cao su Thống Nhất vẫn ghi nhận doanh thu Q2/2018 tăng 43% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Tính đến hết 30/06/2018, tổng tài sản của công ty đạt 323,5 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng so với đầu năm (do công ty đã trả cổ tức tiền mặt trong kỳ). Tiền và các khoản tương đương giảm 40 tỷ đồng, trong khi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 45 tỷ đồng. Hàng tồn kho của công ty giảm mạnh từ mức 18 tỷ đồng ở đầu năm xuống còn 7,2 tỷ đồng. Hiện tại công ty không sử dụng nợ vay. 
Được biết, giá cao su xuất khẩu bình quân tháng 6/2018 ổn định so với tháng trước đó, ở mức 1.432 USD/tấn. Bình quân 6 tháng đầu năm 2018, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam giảm 21% so với cùng kỳ năm 2017 do giá thế giới giảm.

Mai Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên