MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Giải ngân vốn ngân sách

Giải ngân vốn ngân sách đạt gần 83% kế hoạch

Giải ngân vốn ngân sách đạt gần 83% kế hoạch

27/12/2016 04:00

Theo báo cáo của Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, căn cứ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã phân bổ kế hoạch vốn năm 2016 thành 3 đợt với tổng số vốn NSNN bố trí là 252.199,5 tỷ đồng, đạt 98,92% kế hoạch Quốc hội đã thông qua.

Trở lên trên