MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Giai-the-cong-ty-lien-doanh

CSM: Quên công bố thông tin về 15 tỷ lợi nhuận từ giải thể công ty liên doanh

CSM: Quên công bố thông tin về 15 tỷ lợi nhuận từ giải thể công ty liên doanh

21/03/2014 14:32

Công ty kiểm toán đã hạch toán phần thuế TNDN năm 2012 (giá trị 576,2 triệu) vào khoản chi phí khác. Vì vậy, lợi nhuận khác bị giảm đi 1 khoản tương ứng là 576,2 triệu

Trở lên trên