MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CSM: Quên công bố thông tin về 15 tỷ lợi nhuận từ giải thể công ty liên doanh

21-03-2014 - 14:32 PM | Doanh nghiệp

Công ty kiểm toán đã hạch toán phần thuế TNDN năm 2012 (giá trị 576,2 triệu) vào khoản chi phí khác. Vì vậy, lợi nhuận khác bị giảm đi 1 khoản tương ứng là 576,2 triệu

CTCP Cao su miền Nam (CSM) giải trình chênh lệch số liệu báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán và một số nội dung trong thuyết minh BCTC.

Điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế 2013 còn 360 tỷ

Theo đó, công ty kiểm toán đã hạch toán phần thuế TNDN năm 2012 (giá trị 576,2 triệu) vào khoản chi phí khác. Vì vậy, lợi nhuận khác bị giảm đi 1 khoản tương ứng là 576,2 triệu và lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế của CSM cũng giảm đi khoản này.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của CSM năm 2013 là 360 tỷ đồng.

Về bảng cân đối kế toán sau kiểm toán, khoản phải thu của khách hàng điều chỉnh giảm 12 triệu đồng, khoản người mua trả tiền trước điều chỉnh giảm khoản tương ứng do công ty làm nhầm khách hàng là Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam.

Khoản trả trước cho người bán tăng 479 triệu, khoản phải trả người bán tăng một khoản tương ứng do trong năm có những nhà cung cấp vừa là phải thu của xí nghiệp này nhưng vừa là trả trước của xí nghiệp khác (ví dụ như DN tư nhân Nguyễn Đức Duy, nhà phân phối nội địa khác). Công ty đã làm theo phương pháp cộng dồn theo toàn công ty, còn công ty kiểm toán ghi nhận và cộng dồn lên theo từng xí nghiệp.

Các khoản phải thu khác được điều chỉnh tăng 754 triệu do công ty làm nhầm 610 triệu đồng từ vay vốn, 144 triệu do công ty làm theo phương pháp cộng dồn theo toàn công ty (trong đó 135 triệu của xí nghiệp Đồng Nai và 9 triệu của XN Bình Dương) còn công ty kiểm toán ghi nhận và cộng dồn lên theo từng xí nghiệp.

Vay nợ dài hạn cũng điều chỉnh tăng 610 triệu đồng do việc làm nhầm này.

Theo đó, tổng tài sản sau kiểm toán 2013 là 2.920,8 tỷ - tăng 1,2 tỷ so với kết quả trước kiểm toán.

Quên công bố thông tin về 15 tỷ lợi nhuận từ giải thể công ty liên doanh

Trong thuyết minh BCTC sau kiểm toán, về các khoản nợ khó đòi đã xử lý trị giá 2,5 tỷ, CSM cho biết các khoản nợ này là quan hệ mua bán sản phẩm với công ty, phát sinh trước thời điểm cổ phần hóa năm 2016 (trừ DNTN Phát Hưng). Các khoản nợ này đã trích dự phòng và căn cứ vào quyết định của tòa án, công ty đã đưa ra ngoài bảng CĐKT.

Về việc giải thể công ty liên doanh Yokohama, do sơ suất nên công ty đã … quên công bố thông tin về việc thu được 15 tỷ lợi nhuận từ giải thể công ty liên doanh trong quý 1/2013.

Công ty thực hiện huy động vốn từ cán bộ nhân viên nhằm bổ sung vốn lưu động, theo đúng quy định trừ trước khi cổ phần hóa năm 2006. Tổng giá trị huy động đối với các cá nhân này là 5,5 tỷ đồng tương ứng 0,1% tổng tài sản, vì thế việc huy động này không phải thông qua nghị quyết hội đồng quản trị.

Hà Phương

trangntm

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên