MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Giảm lãi sau kiểm toán

Hóa chất Việt Trì (HVT) bị điều chỉnh giảm gần 12 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

Hóa chất Việt Trì (HVT) bị điều chỉnh giảm gần 12 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

04/03/2020 21:12

Sau kiểm toán Hóa chất Việt Trì báo lãi sau thuế còn 44 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với năm 2018.

SBT điều chỉnh giảm 56 tỷ đồng LNST sau kiểm toán

SBT điều chỉnh giảm 56 tỷ đồng LNST sau kiểm toán

01/10/2019 08:57

Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị trực thuộc điều chỉnh kết quả kinh doanh sau kiểm toán.

Kosy điều chỉnh giảm 25% lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

Kosy điều chỉnh giảm 25% lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

16/08/2019 18:29

LNST 6 tháng đầu năm 2019 của Kosy sau kiểm toán giảm 37% so với cùng kỳ.

Trở lên trên