MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SBT điều chỉnh giảm 56 tỷ đồng LNST sau kiểm toán

Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị trực thuộc điều chỉnh kết quả kinh doanh sau kiểm toán.

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar – mã chứng khoán SBT) công bố giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán theo số liệu trên BCTC hợp nhất niên độ tài chính 2018-2019 (năm tài chính của TTC Sugar bắt đầu tư 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau).

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ sau kiểm toán còn hơn 10.856 tỷ đồng, giảm 164 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập. Cùng với đó chi phí giá vốn cũng bị điều chỉnh, dẫn tới lợi nhuận gộp từ ván hàng và cung cấp dịch vụ sau soát xét đạt 871,6 tỷ đồng, tăng gần 94 tỷ đồng so với số liệu trên BCTC công ty tự lập.

Ngoài ra, doanh thu tài chính điều chỉnh giảm 37 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp điều chỉnh tăng 56 tỷ đồng.

SBT điều chỉnh giảm 56 tỷ đồng LNST sau kiểm toán - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về chi phí thuế TNDN hiện hành bị điều chỉnh giảm hơn 35,4 tỷ đồng và chi phí thuế TNDN hoãn lại điều chỉnh tăng hơn 16,22 tỷ đồng. Đây là những nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận sau thuế sau soát xét bị điều chỉnh giảm hơn 56 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập, còn 259,3 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc sở hữu của công ty mẹ đạt hơn 268 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân thuế TNDN bị điều chỉnh chủ yếu do ảnh hưởng từ quyết toán số thuế TNDN tại các đơn vị trực thuộc công ty trước quyết toán và sau quyết toán. Công ty đã rà soát lại từng chỉ tiêu về doanh thu, chi phí cũng như các mức thuế đang áp dụng làm thay đổi kết quả kinh doanh sau kiểm toán.

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên