MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữ tỷ lệ thất thoát nước thấp kỷ lục, Biwase báo lãi quý 3 tăng trưởng 24%

Giữ tỷ lệ thất thoát nước thấp kỷ lục, Biwase báo lãi quý 3 tăng trưởng 24%

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.440 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 639 tỷ đồng lần lượt tăng 16% và 11% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (mã Chứng khoán: BWE) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 860 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trừ chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp thu về 350 tỷ đồng tương ứng biên lãi gộp đạt gần 41% giảm so với biên lãi gộp quý 3/2021 đạt 47%.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính quý 3 của Biwase tăng 29% đạt 40 tỷ đồng. Trái lại, chi phí tài chính lại tăng mạnh tới 114%, chủ yếu chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng 76%.

Giữ tỷ lệ thất thoát nước thấp kỷ lục, Biwase báo lãi quý 3 tăng trưởng 24% - Ảnh 1.

Khấu trừ các chi phí khác, Biwase báo lãi sau thuế quý 3/2022 tăng 24%, đạt 197 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Giữ tỷ lệ thất thoát nước thấp kỷ lục, Biwase báo lãi quý 3 tăng trưởng 24% - Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.440 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 639 tỷ đồng lần lượt tăng 16% và 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, sản xuất và kinh doanh nước sạch chiếm tỷ trọng lớn nhất 66% mang lại 1.611 tỷ đồng. Lĩnh vực xử lý rác thải xếp tiếp theo với doanh thu 434 tỷ đồng chiếm 18% cơ cấu doanh thu; thu từ xử lý nước thải đem lại 119 tỷ đồng.

Cùng chiều đà tăng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của Biwase đạt 576 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 575 tỷ đồng, EPS đạt 2.474 đồng.

Đáng chú ý, sản lượng nước sản xuất trong 9 tháng đạt hơn 145 triệu m3 cùng với tỷ lệ thất thoát nước duy trì ở mức thấp, bình quân đạt 5%. Nhờ đó, ước tính sản lượng nước tiết kiệm được do giảm tỷ lệ thất thoát nước là 23 triệu m3, LNST tăng thêm nhờ giảm tỷ lệ thất thoát nước lên tới 157 tỷ đồng.

Năm 2022, Biwase lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu 3.850 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng đầu năm, BWE đã thực hiện được 63% mục tiêu về doanh thu và 85% mục tiêu về lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản Biwase đạt 9.678 tỷ đồng, trong đó có 1.155 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (bao gồm tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu). Ngoài ra, Biwase có 5.311 tỷ đồng nợ phải trả, phần lớn là nợ dài hạn chiếm tỷ trọng 67%; phần lớn trong đó là các khoản vay dài hạn từ BIDV, NH Phát triển châu Á,…

Bảo Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên