MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hà Nội mới giải ngân được 49% kế hoạch vốn đầu tư công

08-12-2022 - 18:14 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hà Nội mới giải ngân được 49% kế hoạch vốn đầu tư công

Theo UBND thành phố Hà Nội, tính đến đầu tháng 12/2022, thành phố giải ngân vốn đầu tư công được 25.020 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch; trong đó, cấp thành phố đạt 35,4% kế hoạch và cấp huyện đạt 58,9% kế hoạch.

Vốn ngân sách cấp huyện đạt 72,8%; vốn thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 27,4%; ngân sách thành phố hỗ trợ 44,2%.

Có 13/42 đơn vị được giao kế hoạch có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của thành phố; 10/42 đơn vị tỷ lệ giải ngân dưới 20% và 4 đơn vị được giao kế hoạch 2022 đến nay chưa giải ngân.

Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2021 kéo dài thực hiện trong năm 2022 cũng đạt thấp, đến cuối tháng 11/2022 mới đạt 41,3% kế hoạch vốn.

Theo đánh giá của đại diện UBND thành phố Hà Nội, các dự án trọng điểm của thành phố triển khai chậm cả về thủ tục đầu tư và giải ngân vốn.

Ngoài 8 dự án chuyển tiếp, đến nay mới phê duyệt được chủ trương đầu tư của 9/24 dự án. Kết quả giải ngân đến nay là 2.583 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của thành phố.

Chuẩn bị đầu tư các dự án của thành phố và các quận, huyện chậm và chất lượng chưa cao; trong đó, 62 dự án đến hết năm 2022 là hết thời gian thực hiện nhưng chưa được gia hạn để tiếp tục bố trí vốn thực hiện vào năm tới; trong 156 dự án được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư mới có 47 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Thời gian qua, thành phố đã quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng chuyên đề đánh giá thực trạng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh các thủ tục đầu tư; các sở, ngành, địa phương đã có cam kết giải ngân với thành phố. Tuy nhiên, UBND thành phố Hà Nội đánh giá đến thời điểm hiện nay kết quả giải ngân chưa đạt các mục tiêu đề ra của thành phố và thấp hơn mức bình quân của cả nước

Trước thực trạng khó khăn này, UBND thành phố vừa tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khẩn trương các giải pháp. Chủ tịch UBND thành phố phê bình nghiêm khắc 4 đơn vị đến nay chưa giải ngân và 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 20%. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu những đơn vị này nghiêm tục rút kinh nghiệm, tập trung giải ngân vốn kế hoạch được giao ở mức cao nhất và chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND thành phố nếu tiếp tục chậm giải ngân vốn đầu tư công.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố về giải ngân vốn đầu tư công, xác định rõ giai ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần ưu tiên tập trung chỉ đạo của các cấp, các ngành, kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được, có khối lượng được nghiệm thu thu nhưng thanh toán chậm.

Các cấp, ngành cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu đơn vị phải đề cao trách nhiệm, sát sao, cụ thể, nắm chắc tình hình, nhận diện rõ các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân giải ngân chậm của từng dự án để chỉ đạo thới gỡ kịp thời.

Thực hiện đúng cam kết với UBND thành phố về giải ngân vốn đầu tư công, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu không đạt tỷ lệ giải ngân theo cam kết. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí để đánh giá tổng kết cuối năm của tập thể, cá nhân người đứng đầu đơn vị và là cơ sở để xem xét giao kết hoạch đầu tư công năm 2023 của đơn vị.

Các sở ngành và chủ đầu tư cần tăng cường sự phối hợp để giải quyết kịp thời dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công thời gian còn lại của năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Chủ tịch UBND thành phố giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giải ngân tại các đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách để kịp thời giải quyết các khó khăn, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký.

Khẩn trương điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án chuyển tiếp phải bố trí kế hoạch vốn 2023. Về việc thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng tồn đọng, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổng hợp toàn bộ các dự án cơ bản hoàn thành các năm trước đây cần phải bố trí vốn để thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng còn tồn đọng. Tham mưu UBND Thành phố phương án xử lý tổng thể (từ bố trí kinh phí đến thanh quyết toán) theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đại diện UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ban quản lý dự án chuyên ngành của thành phố trong giải phóng mặt bằng, tập trung các dự án trọng điểm vào thời điểm cuối năm. Bố trí đủ vốn đối ứng các dự án được ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Các chủ đầu tư nghiêm tục thực hiện chế độ thông tin, báo cao tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tạo lập cơ sở dữ liệu về đầu tư công của thành phố và phần mềm quản lý, theo dõi tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Theo Nguyễn Văn Cảnh

Báo tin tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên