MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội nghiên cứu mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô trong quý I/2023

27-03-2023 - 15:12 PM | Bất động sản

Hà Nội nghiên cứu mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô trong quý I/2023

Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành Thông báo số 97/TB-VP ngày 20/3/2023 kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tại cuộc họp về nội dung Mô hình thành phố thuộc Thủ đô Hà Nội.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã nghe đại diện Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) báo cáo việc Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2023.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các sở, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 7/2/2023 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ bảo đảm thời gian, chất lượng, hiệu quả, theo yêu cầu.

Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ công tác của thành phố xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô (mời đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học tham gia), báo cáo UBND thành phố trong tháng 3/2023. Sở Nội vụ cũng chủ động xây dựng đề cương, báo cáo đề xuất, tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Nội vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2023.

Trước đó, ngày 15/2, Thường trực Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về  tiến độ xây dựng Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Theo đó, nội dung quan trọng được xác định trong quy hoạch đó là 2 thành phố trực thuộc Hà Nội, gồm: Thành phố tại các huyện phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và Thành phố ở phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai).

Minh Tâm (tổng hợp)

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên