MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2020 cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng GDP cả nước

02-06-2020 - 13:45 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2020 cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng GDP cả nước

Thành phố Hà Nội tiếp tục thể hiện quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu trong phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh trong năm 2020

Sau khi nghe Ban cán sự đảng UBND Thành phố trình bày các báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp tại Hội nghị "Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển", Thường trực Thành ủy đã có kết luận như sau:

Thành ủy đồng ý về chủ trương tổ chức Hội nghị "Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển" tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thời gian vào ngày 27/6/2020.

Việc tổ chức Hội nghị sau khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và cơ bản được đẩy lùi sẽ là thông điệp mạnh mẽ của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, ổn định cho các Nhà đầu tư lựa chọn. 

Qua Hội nghị, thành phố Hà Nội tiếp tục thể hiện quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu trong phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh trong năm 2020; đồng thời cũng là giải pháp căn cơ nhằm tập trung đẩy mạnh cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh để kêu gọi đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu năm 2020 tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước, thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán được giao.

Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chủ trương nêu trên, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Chỉ đạo UBND Thành phố tổ chức Hội nghị "Hà Nội - Hợp tác Đầu tư và Phát triển năm 2020" đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và có giải pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19; phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc trao Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư tại Hội nghị nêu trên theo đúng thẩm quyền; quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cần đặc biệt coi trọng các quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo đúng quy định; đồng thời bám sát và tuân thủ định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 được nêu tại Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị, đảm bảo thu hút có chọn lọc các dự án phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh, trật tự, an toàn xã hội.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác truyền thông trước, trong và sau Hội nghị gắn với quảng bá về các thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong 5 năm qua, giới thiệu Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để các Nhà đầu tư nghiên cứu, xúc tiến đầu tư.

Thường trực Thành ủy cũng giao cho Văn phòng Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng HĐND Thành phố để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tổ chức thẩm tra và bố trí lịch Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy họp để cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương đối với các dự án thuộc diện xin ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong danh mục dự kiến xúc tiến đầu tư tại Hội nghị nêu trên theo Quy chế làm việc của Thành ủy, làm cơ sở để UBND Thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

H.A

Theo Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên