MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HAG, HNG và LGL bị đưa vào diện cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Lý do đưa ra là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2016 là số âm.

Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo bổ sung 3 cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai, cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và cổ phiếu LGL của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Lý do đưa ra là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2016 là số âm.

Cụ thể, con số này của HAG là âm 862 tỷ đồng, của HNG là âm 518 tỷ đồng và của LGL là âm 8 tỷ đồng.

Mai Linh

HOSE

Trở lên trên