MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Dương tạm dừng bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo cấp phòng

23-02-2017 - 16:36 PM | Xã hội

UBND tỉnh Hải Dương quy định, mỗi phòng ở các sở, ngành và cấp huyện không quá 2 phó phòng; trường hợp đặc biệt không quá 3 phó phòng.

Ngày 23/2, trong phiên họp thường kỳ tháng 2/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tạm dừng bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, sắp xếp lại ổn định bộ máy tổ chức. Tỉnh Hải Dương đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng, phó phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương quy định, mỗi phòng ở các sở, ngành và phòng thuộc Ủy ban Nhân dân huyện có không quá 2 phó trưởng phòng; trừ những trường hợp đặc biệt, đặc thù thì có không quá 3 phó trưởng phòng; đồng thời, các cán bộ được bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng phải đảm bảo các tiêu chuẩn nhất định. Nếu đơn vị nào có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn với qui định thì phải khẩn trương sắp xếp lại; kiên quyết miễn nhiệm các cán bộ cấp phòng được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn, sai qui định…

Theo kết quả rà soát, đến cuối năm 2016, Hải Dương có 329 đơn vị cấp phòng trực thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh. Hầu hết các phòng có từ 1 đến 2 phó phòng; có 47 phòng có 3 cấp phó; 9 phòng có từ 4 đến 6 cấp phó. Trong số 358 phòng trực thuộc cấp huyện, có 21 phòng chưa có phó phòng; 277 phòng có từ 1 đến 2 cấp phó; 58 phòng có 3 cấp phó; 2 phòng có 4 cấp phó.

Trước đó, ngày 15/2, Thanh tra Bộ Nội vụ đã thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ để thống nhất, phù hợp quy định của Đảng và Nhà nước. Xếp lại ngạch, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức không đáp ứng về trình độ chuyên môn.

Có kế hoạch cử công chức chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đi đào tạo, bồi dưỡng. Kiểm điểm xác định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh; có biện pháp cụ thể khắc phục những tồn tại nêu trên...

Theo Mạnh Tú

TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên