MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạn mức thẻ tín dụng cá nhân tối đa là 1 tỷ đồng

21-01-2018 - 10:25 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo Thông tư 26/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành, hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân tối đa là 1 tỷ VND.

Tại Thông tư 26/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành (sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng), có quy định hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân tối đa là 1 tỷ đồng Việt Nam.

Thông tư 26/2017 cũng quy định đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày.

Cụ thể, theo Thông tư 26/2017 quy định: Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân (quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng) là nếu trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm thì hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ do tổ chức phát hành thẻ xác định theo quy định nội bộ của tổ chức phát hành thẻ về cấp tín dụng qua thẻ tín dụng và tối đa là 1 tỷ đồng Việt Nam. Còn trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng Việt Nam”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/3/2018, trừ một số điều khoản có quy định khác./.

Theo Hà Trần

VOV

Trở lên trên