MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ưu tiên mua tạm trữ muối tại các địa phương có tồn đọng lớn

08-07-2015 - 08:29 AM | Thị trường

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc thực hiện nhiệm vụ mua tạm trữ muối niên vụ 2015 của diêm dân, bảo đảm việc mua tạm trữ có tính đến sản lượng muối của từng địa phương và ưu tiên mua tạm trữ tại địa phương có muối tồn đọng lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc sử dụng nguồn vốn nhà nước tại Công ty mẹ để thực hiện nhiệm vụ mua tạm trữ muối niên vụ 2015. Tổng Công ty có thể trực tiếp mua hoặc giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chức năng kinh doanh muối thực hiện nhiệm vụ tạm trữ muối từ nguồn vốn nhà nước nêu trên.

Việc mua tạm trữ muối thực hiện theo cơ chế thị trường và đảm bảo mục tiêu bình ổn giá muối trên thị trường, giúp cho người sản xuất tiêu thụ muối với giá có lợi. Tổng Công ty tự chịu trách nhiệm về tiêu thụ, hiệu quả kinh doanh và có trách nhiệm hoàn trả lại nguồn vốn nhà nước dùng để sử dụng vào mục tiêu dự trữ lưu thông sau khi tiêu thụ xong lượng muối tạm trữ.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối năm 2015 theo đúng thời điểm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước theo quy định.

Đồng thời tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp được phân giao nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan, bảo đảm việc sử dụng muối nhập khẩu đúng mục đích và không trao đổi kinh doanh thương mại; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất hóa chất ưu tiên sử dụng muối sản xuất trong nước.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định cụ thể lượng muối mua tăng thêm đưa vào dự trữ quốc gia năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do thời tiết thuận lợi nên sản lượng muối niên vụ 2015 tăng cao; cân đối 4 tháng đầu năm tồn dư khoảng 490.000 tấn; trong khi đó, giá muối giảm mạnh từ 250 - 400 đồng/kg (giảm nhất tại Ninh Thuận). Do vậy, việc mua tạm trữ muối sẽ góp phần hỗ trợ tiêu thụ muối, giải quyết khó khăn cho diêm dân.

Thảo Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên