MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

29-05-2020 - 14:34 PM | Xã hội

Quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước, quy định về quản lý và đảm bảo hoạt động bay, tiêu chuẩn, định mức xe ôtô cứu thương cho cơ sở y tế... là những thông tư mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2020.

Quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Thông tư số 23/2020/TT-BTC quy định, trường hợp quỹ ngân sách trung ương, quỹ ngân sách cấp tỉnh thiếu hụt tạm thời thì được tạm ứng ngân quỹ nhà nước và có hiệu lực từ ngày 1/6/2020.

Ngân sách cấp tỉnh được tạm ứng ngân quỹ nhà nước phải đáp ứng các điều kiện sau:

Một là, không có dư nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn tại thời điểm đề nghị tạm ứng.

Hai là, có văn bản phê duyệt của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại kỳ họp gần nhất) về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh.

Ba là, mức đề nghị tạm ứng không vượt quá mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước tối đa.

Theo Thông tư số 23/2020/TT-BTC, mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trong phạm vi khả năng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi trong quý.

Mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh tối đa không vượt quá số còn lại của dự toán chi ngân sách địa phương đã được Bộ Tài chính giao cho từng địa phương tại thời điểm đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước; đồng thời, không tính vào mức dư nợ vay của ngân sách địa phương.

Quy định việc in, cấp, quản lý chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành GDNN

Thông tư 32/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020.

Theo đó, quy định việc in, cấp, quản lý chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành GDNN như sau:

Việc in, cấp và quản lý chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành GDNN được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Cơ sở đào tạo, nghiên cứu thực hiện công bố công khai, cập nhật dữ liệu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành GDNN trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo, nghiên cứu và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung thông tin công khai gồm các nội dung ghi trên chứng chỉ và phải đảm bảo chính xác với sổ cấp chứng chỉ; phải được cập nhật và lưu trữ thường xuyên trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo, nghiên cứu, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm dễ quản lý, truy cập và tìm kiếm.

Quy định về quản lý và đảm bảo hoạt động bay

Bộ GTVT vừa ký ban hành Thông tư 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 quy định về quản lý và đảm bảo hoạt động bay và có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2020.

Theo đó, Thông tư 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý và đảm bảo hoạt động bay. 

Cụ thể: Về đối tượng áp dụng; chi tiết về dịch vụ điều hành bay, thông báo bay, báo động, đảm bảo thông tin liên lạc và cung cấp tin tức cho cơ sở ATS; nội dung dữ liệu hàng không và tin tức hàng không, kiểm tra, xác nhận dữ liệu hàng không và tin tức hàng không; NOTAM nhắc lại; các trường hợp phát hành tin tức theo chu kỳ AIRAC và quy định về việc phát hành tin tức theo quy định AIRAC,...

Điều kiện dự tuyển vào Đại học năm 2020

Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 22/6/2020, điều kiện dự tuyển và Đại học năm 2020 như sau:

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

- Trong độ tuổi quy định đối với những trường, ngành có quy định về tuổi.

- Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng kí xét tuyển (ĐKXT) hoặc dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển.

- Có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu ĐKXT hoặc dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển.

- Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

Tiêu chuẩn, định mức xe ôtô cứu thương cho cơ sở y tế

Nội dung này được đề cập tại Thông tư số 7/2020/TT-BYT quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế. Thông tư số 7/2020/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 28/6/2020.

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng được quy định cụ thể như sau:

- Đối với cơ quan, đơn vị có chức năng khám, chữa bệnh:

+ Dưới 50 giường bệnh được định mức 1 xe;

+ Từ 50 - dưới 100 giường bệnh được định mức 2 xe;

+ Từ 100 - dưới 200 giường bệnh được định mức 3 xe;

+ Từ 200 - dưới 300 giường bệnh được định mức 4 xe;

+ Từ 300 giường bệnh trở lên, nếu tăng thêm 150 giường bệnh thì định mức được thêm 1 xe.

- Trường hợp các cơ sở khám, chữa bệnh có nhu cầu trang bị xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt, thì việc xác định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô cứu thương căn cứ vào các tiêu chí nêu trên.

Hồng Vân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên