MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hóa chất dầu khí

DPM chuyển nhượng toàn bộ 81,38% phần vốn góp tại PVFCCo SBD

DPM chuyển nhượng toàn bộ 81,38% phần vốn góp tại PVFCCo SBD

30/11/2015 15:47

Tổng giá trị phần vốn góp của DPM tại PVFCCo SBD gần 58,9 tỷ đồng.

PSE: 10 tháng đạt 32 tỷ đồng LNTT

PSE: 10 tháng đạt 32 tỷ đồng LNTT

02/01/2015 16:33

Như vậy, 2 tháng cuối năm công ty cần đạt 48.323 tấn sản phẩm, doanh thu 562 tỷ đồng, LNTT 6 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch cả năm.

Trở lên trên