MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DPM chuyển nhượng toàn bộ 81,38% phần vốn góp tại PVFCCo SBD

30-11-2015 - 15:47 PM | Doanh nghiệp

Tổng giá trị phần vốn góp của DPM tại PVFCCo SBD gần 58,9 tỷ đồng.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại công ty con.

Theo đó, HĐQT công ty quyết định chuyển nhượng toàn bộ 81,38% phần vốn góp của Tổng công ty tại CTCP Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí Miền Nam (PVFCCo SBD). HĐQT cũng quyết định giao Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phương án chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định.

Trên báo cáo tài chính quý 3/2015 của PVFCCo, giá trị khoản đầu tư vào PVFCCo SBD tính đến 30/9/2015 là 58.796.800.000 đồng.

Mai Nguyễn

Tài chính Plus

Trở lên trên