MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hóa chất Lâm Thao (LAS): 6 tháng lãi gần 89 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ

25-07-2017 - 17:32 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 của Super Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đạt 2.084 tỷ đồng, tăng 51 tỷ đồng so với cùng kỳ.

CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán LAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2017 với kết quả doanh thu bán hàng quý cả quý đạt 1.070 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ nhưng giá vốn giảm sâu hơn, đến 9%, do vậy lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 245 tỷ đồng, tăng 29 tỷ đồng so với quý 2/2016.

Nguồn thu từ hoạt động tài chính giảm gần 1 tỷ đồng, chi phí cho hoạt động tài chính cũng giảm được 2,4 tỷ đồng – khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đến cuối quý giảm được 100 tỷ đồng so với đầu năm.

Tuy nhiên do công tác tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, công ty phải tăng thêm chi phí bán hàng cho các hội nghị hướng dẫn sử dụng phân bón tại các xã huyện, chi phí quảng cáo, tiếp thị…làm cho chi phí bán hàng tăng gần 6 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 7 tỷ đồng.

Kết quả riêng quý 2/2017 Super Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao báo lãi trước thuế 55,55 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 44,62 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 Super Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đạt 2.084 tỷ đồng doanh thu, tăng 51 tỷ đồng so với cùng kỳ và hoàn thành 51% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 110,76 tỷ đồng, thực hiện được 44% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. LNST thu về gần 89 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với nửa đầu năm 2016.

Lượng hàng tồn kho cuối quý còn gần 760 tỷ đồng, giảm 355 tỷ đồng so với thời điểm đầu kỳ. Tổng cộng tài sản đến 30/6/2017 đạt 2.724 tỷ đồng. Nợ phải trả 1.408 tỷ đồng, giảm 50 tỷ đồng so với đầu năm.

Xem thêm BCTC quý 2/2017

Thanh Mai

Tài chính Plus/HNX

Trở lên trên