MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoà Phát muốn đầu tư bến cảng và khu hậu cần hơn 100ha tại Quảng Ngãi

28-01-2022 - 08:22 AM | Bất động sản

Hoà Phát muốn đầu tư bến cảng và khu hậu cần hơn 100ha tại Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đầu tư bến cảng và khu hậu cần rộng hơn 100ha tại tỉnh này.

Hòa Phát Dung Quất đề xuất vị trí đầu tư phát triển công nghiệp và đề xuất đầu tư bến số 4, 5 khoảng 22,3ha, khu hậu cần cảng khoảng 86ha và bổ sung bến cảng khoảng 5,2ha vào quy hoạch cảng Dung Quất 1 trong Quy hoạch nhóm ba thời kỳ 2021-2030.

Sau khi tiếp nhận văn bản, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi (Ban quản lý) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của Hòa Phát Dung Quất theo quy định.

Cùng với đó, Ban quản lý chỉ đạo đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật các nội dung kiến nghị của Hòa Phát Dung Quất theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 600 ngày 26/11/2021 vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để trình UBND tỉnh xem xét theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 20/2.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được Ban quản lý khu kinh Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2021, nằm trong khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông và Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

Đây là dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương và ngoài tỉnh, đồng thời đóng góp nguồn thu ngân sách tỉnh khá lớn.

Theo tính toán của địa phương này, để triển khai thực hiện dự án trong năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 33,97/279,8ha tổng diện tích dự án.

Đến nay, địa phương này đã rà soát, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án; chịu trách nhiệm và đảm bảo về tính chính xác giữa hồ sơ và thực địa, sự phù hợp của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và tính khả thi trên thực tế.

Do đó, dự án nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời vi phạm (nếu có).

https://cafef.vn/hoa-phat-muon-dau-tu-ben-cang-va-khu-hau-can-hon-100ha-tai-quang-ngai-20220127224118685.chn

Minh Tâm

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên