MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Idico (IDC) chốt danh sách cổ đông chi 180 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2021

Idico (IDC) chốt danh sách cổ đông chi 180 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2021

Tỷ lệ chi trả 6%.

Ngày 16/5 tới đây Tổng Công ty Idico – CTCP (mã chứng khoán IDC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 600 đồng. Thời gian thanh toán 10/6/2022.

Như vậy với 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Idico sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế luỹ kế đến 31/12/2021.

BCTC kiểm toán năm 2021 ghi nhận Idico đạt 4.301 tỷ đồng doanh thu, giảm 19,7% so với năm 2020. Trong năm công ty có khoản doanh thu tài chính hơn 605 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 578 tỷ đồng, giảm 42% so với số lãi hơn 998 tỷ đồng đạt được năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 454 tỷ đồng. EPS đạt 1.514 đồng.

Tính đến 31/12/2021 Idico còn 686 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 185 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 28 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu và gần 42 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó xác định chia cổ tức tổng tỷ lệ 40%, trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% và trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%.

https://cafef.vn/idico-idc-chot-danh-sach-co-dong-chi-180-ty-dong-tra-co-tuc-con-lai-nam-2021-20220426081648293.chn

Mai Nguyễn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên