MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Idico triển khai phương án trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10%

Idico triển khai phương án trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10%

Doanh nghiệp sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cổ phiếu năm 2021.

Tổng công ty Idico (HNX: IDC) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 tỷ lệ 10%. Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong năm 2022 sau khi được UBCK chấp thuận.

Trước đó, tổng công ty vừa chốt danh sách cổ đông ngày 16/5 để trả cổ tức còn lại năm 2021 tỷ lệ 6% bằng tiền mặt. Thời điểm thanh toán dự kiến 10/6.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, tổng cổ tức 2021 doanh nghiệp chi trả là 40% gồm 30% tiền mặt và 10% cổ phiếu. Đơn vị đã tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 24% trong năm 2021.

Năm nay, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp lên kế hoạch doanh thu 3.347 tỷ đồng, tăng 72%; lợi nhuận trước thuế 2.333 tỷ đồng, tăng 83% và cổ tức duy trì mức tỷ lệ 40%.

Quý đầu năm, Idico báo cáo doanh thu thuần tăng 60% đạt 1.674 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 356 tỷ đồng, gấp 3,3 lần và thực hiện 15% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 255 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp lý giải mức tăng lợi nhuận nhờ ghi nhận doanh thu các hợp đồng tại dự án  khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng trị giá 227,5 tỷ đồng.

Theo Tường Như

Người Đồng Hành

Trở lên trên