TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

JVC "lỗ thêm" gần 40 tỷ đồng sau soát xét bán niên

04-12-2016 - 13:00 PM | Doanh nghiệp

JVC "lỗ thêm" gần 40 tỷ đồng sau soát xét bán niên

Số liệu do JVC tự lập báo lỗ 6,56 tỷ đồng trong khi số liệu sau kiểm toán lại lỗ đến 46,16 tỷ đồng.

CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (mã chứng khoán JVC) vừa công bố thông tin và giải trình chênh lệch trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2016 giai đoạn từ 1/4/2016 đến 30/9/2016 (năm tài chính của JVC bắt đầu từ 1/4 và kết thúc vào 30/3 năm sau).

Theo đó, trên báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thức ngày 30/9/2016 vừa qua, sau soát xét, lợi nhuận sau thuế giảm đi gần 40 tỷ đồng. Cụ thể, số do công ty tự lập báo lỗ 6,56 tỷ đồng trong khi số liệu sau kiểm toán lại lỗ đến 46,16 tỷ đồng.

Nguyên nhân việc lợi nhuận sau thuế bị điều chỉnh giảm do sau kiểm toán, công ty phải trích lập bổ sung dự phòng giảm giá vào giá vốn hàng bán; bổ sung trích lập dự phòng đầu tư vào công ty liên kết; bổ sung trích lập dự phòng các khoản phải thu của khách hàng, phải thu khác…dẫn đến kết quả kinh doanh hợp nhất lỗ sâu hơn.

Trên BCTC hợp nhất soát xét, kiểm toán cũng đưa ra cơ sở và kết luận ngoại trừ. Trong đó, kiểm toán viên cho rằng, công ty không thu thập được đủ xác nhận công nợ tài thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, nên kiểm toán không thể thực hiện được các thủ tục soát xét để đánh giá tính hiện hữu của các khoản công nợ phải thu ngắn hạn với tổng số dư là 342 tỷ đồng. Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi với giá trị khoảng 340 tỷ đồng.

Đồng thời, tính hiện hữu cho các khoản công nợ ứng trước cho nhà cung cấp với số dư khoảng 14,9 tỷ đồng công ty cũng đã trích lập dự phòng cho toàn bộ các khoản công nợ ứng trước này – do vậy kiểm toán cũng không thể đánh giá được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Ngoài ra, kiểm toán cũng nhắc tới, tại ngày 30/9/2016, trên khoản mục phải thu khác gồm số dư các khoản tạm ứng với giá trị khoảng 17,5 tỷ đồng tồn đọng lâu ngày mà công ty không thu thập được xác nhận số dư đối với các nhân viên này – do đó kiểm toán viên không thể thực hiện được các thủ tục soát xét để đánh giá tính hiện hữu và giá trị của các khoản tạm ứng này. Do vậy kiểm toán cũng không thể đánh giá được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Hải Minh

Theo Trí thức trẻ/HSX

Từ Khóa:
Trở lên trên