MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết luận thanh tra SCIC: Nhiều cán bộ SCIC tham gia đại diện vốn nhà nước tại 4-5 doanh nghiệp lớn

26-11-2016 - 10:30 AM | Doanh nghiệp

Thanh tra Chính phủ đồng thời cũng chỉ ra rằng khối lượng công việc lớn so với khả năng đáp ứng của SCIC.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Quyết định thanh tra chỉ rõ trong quá trình hoạt động, SCIC đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong quản lý, đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, góp phần đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước….

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số khuyết điểm, vi phạm. Công tác quản lý tài chính tại một số công ty do Người đại diện vốn SCIC tham gia quản lý điều hành còn để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Riêng việc cử người đại diện vốn SCIC tại các doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ chỉ ra mấy điểm sau:

+Việc SCIC ban hành quy chế Người đại diện vốn theo hướng mở rộng về độ tuổi dẫn đến sự khác biệt trong quy định đối với Người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong việc cử Người đại diện đã quá tuổi nghỉ hưu. Đến thời điểm 30/9/2015 còn có 21 Người đại diện của SCIC quá tuổi nghỉ hưu.

+Khối lượng công việc lớn so với khả năng đáp ứng của SCIC, nhiều cán bộ SCIC (nhất là đội ngũ lãnh đạo SCIC) tham gia đại diện vốn nhà nước tại 4-5 doanh nghiệp lớn hoặc tham gia quản trị, điều hành tại 5-6 doanh nghiệp, ngoài ra còn thực hiện các hoạt động quản lý tổng công ty, quản lý các phòng ban tại SCIC.

+Việc ủy quyền Người đại diện chủ sở hữu vốn của SCIC tại doanh nghiệp còn chưa thực hiện đầy đủ, có trường hợp từ khi tiếp nhận đến thời điểm kiểm tra SCIC không có văn bản ủy quyền, có trường hợp tiếp nhận được một thời gian dài mới ban hành văn bản ủy quyền người đại diện, có trường hợp đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ sau 1 năm SCIC mới ban hành văn bản ủy quyền người đại diện tại doanh nghiệp; Người đại diện vốn của SCIC không xem xét để thực hiện việc chấm dứt ủy quyền.

Về chỉ đạo người đại diện vốn của SCIC tại doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ nêu ra rằng SCIC chưa thể hiện rõ hoạt động giám sát đối với doanh nghiệp, không có văn bản tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hay xử lý trách nhiệm đúng trình tự và thủ tục đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển công nghiệp và vận tải.

Hải An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên