MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

Lợi nhuận công ty con chưa chuyển về, Công ty mẹ PVS lãi ròng 268 tỷ đồng quý 2

Lợi nhuận công ty con chưa chuyển về, Công ty mẹ PVS lãi ròng 268 tỷ đồng quý 2

25/07/2015 14:23

Do lợi nhuận chuyển về từ các công ty con sụt giảm, LNST quý 2 của PVS chỉ đạt 268 tỷ đồng, giảm 45,26% so với cùng kỳ 2014.

Tập đoàn Hoàng Long: 6 tháng lỗ ròng gần 20 tỷ đồng

Tập đoàn Hoàng Long: 6 tháng lỗ ròng gần 20 tỷ đồng

24/08/2014 07:40

ĐHCĐ thường niên 2014 của Hoàng Long đã thông qua kế hoạch LNST 45 tỷ đồng năm 2014. Sau nửa năm, kết quả thực hiện của công ty còn rất khiêm tốn.

Alphanam: 6 tháng lỗ ròng 106 tỷ đồng

Alphanam: 6 tháng lỗ ròng 106 tỷ đồng

23/08/2014 22:20

Năm 2013, ALP đã lỗ ròng 206 tỷ đồng, là năm thứ 2 liên tiếp công ty báo lỗ. Năm 2014 nếu tiếp tục lỗ, công ty sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Top 10 doanh nghiệp chiếm 60% tổng lợi nhuận quý 2

Top 10 doanh nghiệp chiếm 60% tổng lợi nhuận quý 2

23/08/2014 14:52

Top 10 các doanh nghiệp lợi nhuận cao nhất có lợi nhuận sau thế đạt trên 9 nghìn tỷ đồng, chiếm 60% lợi nhuận đạt được của trên 500 doanh nghiệp có lãi.

Tập đoàn Đại Dương: Quý 2 lãi 37 tỷ đồng, có trên 1.500 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn

Tập đoàn Đại Dương: Quý 2 lãi 37 tỷ đồng, có trên 1.500 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn

20/08/2014 07:55

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của OGC vẫn đạt gần 1.200 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng các khoản phải trả.

SEC lãi ròng 20 tỷ đồng quý 2 nhờ tăng 6.400 tấn sản lượng đường

SEC lãi ròng 20 tỷ đồng quý 2 nhờ tăng 6.400 tấn sản lượng đường

19/08/2014 17:58

6 tháng đầu năm, do lợi nhuận ít ỏi đạt được quý 1, công ty lãi ròng 26,2 tỷ đồng, giảm 36,6% so với 6 tháng đầu năm 2013.

Quốc Cường Gia Lai lãi gần 2 tỷ đồng quý 2 nhờ thuế TNDN hoãn lại

Quốc Cường Gia Lai lãi gần 2 tỷ đồng quý 2 nhờ thuế TNDN hoãn lại

18/08/2014 11:17

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của QCG âm 111 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Chủ yếu là do sự tăng lên của khoản mục phải thu ngắn hạn.

Đô thị Kinh Bắc: Thoái vốn khỏi công ty liên kết, quý 2 lãi ròng 29 tỷ đồng

Đô thị Kinh Bắc: Thoái vốn khỏi công ty liên kết, quý 2 lãi ròng 29 tỷ đồng

15/08/2014 00:28

Lũy kế 6 tháng, KBC lãi ròng 42 tỷ đồng trong khi 6 tháng đầu năm lỗ ròng gần 71 tỷ đồng. EPS 6 tháng đầu năm của KBC chỉ đạt 127 đồng/cổ phiếu.

Dược phẩm OPC báo lãi 12 tỷ đồng quý 2/2014

Dược phẩm OPC báo lãi 12 tỷ đồng quý 2/2014

14/08/2014 14:06

Chi phí bán hàng trở thành một “gánh nặng” cho OPC khiến lợi nhuận của công ty giảm sút, chỉ còn 12,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ OPC lãi ròng 18,7 tỷ đồng.

SII: Quý 2 lãi ròng 4,5 tỷ đồng, EPS đạt 78 đồng/cổ phiếu

SII: Quý 2 lãi ròng 4,5 tỷ đồng, EPS đạt 78 đồng/cổ phiếu

14/08/2014 13:47

Các khoản mục về tài sản và nguồn vốn của SII không có biến động lớn trong 6 tháng đầu năm.

Ghi nhận doanh thu chung cư Nhất Lan 3, BCI lãi ròng 20,6 tỷ đồng

Ghi nhận doanh thu chung cư Nhất Lan 3, BCI lãi ròng 20,6 tỷ đồng

14/08/2014 07:14

Quý 2 công ty lãi ròng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) 20,6 tỷ đồng, tăng mạnh so vơí mức 3,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, BCI lãi ròng 41,3 tỷ đồng, bằng 2,9 lần cùng kỳ

Nam Long: Quý 2 thoát lỗ, 6 tháng vẫn lỗ ròng 17 tỷ đồng

Nam Long: Quý 2 thoát lỗ, 6 tháng vẫn lỗ ròng 17 tỷ đồng

13/08/2014 16:24

Hàng tồn kho chiếm tới 79,4% giá trị tài sản ngắn hạn và 69% tổng giá trị tài sản của NLG tại thời điểm cuối quý 2.

Bảo hiểm Bảo Minh báo lãi 40 tỷ đồng quý 2/2014

Bảo hiểm Bảo Minh báo lãi 40 tỷ đồng quý 2/2014

13/08/2014 10:23

6 tháng đầu năm, BMI lãi ròng 71,7 tỷ đồng, cũng đạt mức tăng ấn tượng so vơi 43,4 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng đầu năm 2014 của BMI đạt 950 đồng/cổ phiếu.

Nhiệt điện Phả Lại lỗ hợp nhất 49 tỷ đồng quý 2/2014

Nhiệt điện Phả Lại lỗ hợp nhất 49 tỷ đồng quý 2/2014

13/08/2014 00:56

Giá bán điện chính thức chưa được PPC thống nhất với Công ty mua bán điện và hiện vẫn ghi bằng giá tạm tính trên cơ sở thận trọng.

Thủy sản Minh Phú: 6 tháng đầu năm lãi 368 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch

Thủy sản Minh Phú: 6 tháng đầu năm lãi 368 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch

11/08/2014 16:45

6 tháng đầu năm, MPC lãi sau thuế 464 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch đề ra. Phần lãi dành cho cổ đông công ty mẹ 6 tháng đạt 368 tỷ đồng.

Đường Biên Hòa ước lãi 29 tỷ đồng quý 2/2014

Đường Biên Hòa ước lãi 29 tỷ đồng quý 2/2014

08/08/2014 07:11

Được biết, quý 1/2014 BHS lãi trước thuế 25,6 tỷ đồng. Như vậy 6 tháng đầu năm 2014 công ty lãi trước thuế khoảng 54,4 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, Vinamilk chi trả trên 1.000 tỷ đồng cổ tức cho SCIC

6 tháng đầu năm, Vinamilk chi trả trên 1.000 tỷ đồng cổ tức cho SCIC

01/08/2014 12:04

Trong riêng quý 2, VNM lãi hợp nhất 1.575 tỷ đồng, giảm 14,5% so với quý 2 năm 2013.

GAS ước lãi sau thuế 6.427 tỷ đồng trong 6 tháng

GAS ước lãi sau thuế 6.427 tỷ đồng trong 6 tháng

31/07/2014 18:16

Theo thông cáo từ PV Gas, lợi nhuận sau thuế của công ty gấp rưỡi kế hoạch 6 tháng nhưng thấp hơn 13% so với cùng kỳ.

Công ty mẹ FCN báo lãi 20 tỷ đồng quý 2

Công ty mẹ FCN báo lãi 20 tỷ đồng quý 2

31/07/2014 17:28

6 tháng đầu năm, FCN rót 70 tỷ đồng đầu tư vào TCT Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1). Khoản đầu tư này được FCN hạch toán vào mục đầu tư dài hạn khác.

Vinamilk ước đạt trên 2.960 tỷ đồng LNST 6 tháng đầu năm

Vinamilk ước đạt trên 2.960 tỷ đồng LNST 6 tháng đầu năm

31/07/2014 16:39

Mặc dù giảm lợi nhuận so với cùng kỳ 12,16%, Vinamilk cho biết công ty đã giữ vững và tăng thị phần đối với nhiều nhóm sản phẩm chủ chốt.

Trở lên trên