MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kho bạch nhà nước

Kho bạc Nhà nước từ chối hơn 4300 khoản chi

Kho bạc Nhà nước từ chối hơn 4300 khoản chi

28/05/2018 19:47

Tính đến ngày 31/05/2018, lũy kế giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 qua KBNN ước đạt: 84.188,5 tỷ đồng đạt 22,7% kế hoạch.

Trở lên trên