MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ phát hành tăng hơn 2 lần vốn, Louis Capital (TGG) còn muốn vay thêm 300 tỷ đồng

Không chỉ phát hành tăng hơn 2 lần vốn, Louis Capital (TGG) còn muốn vay thêm 300 tỷ đồng

Nguồn vốn vay sẽ được ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Louis Capital (TGG) chủ động lựa chọn từ các nguồn như tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc từ các Thành viên HĐQT.

Louis Capital (TGG) vừa bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường sắp tới. Trong đó, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua hạn mức vay vốn 300 tỷ đồng, mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty. Nguồn vốn vay sẽ được ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn từ các nguồn như tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc từ các Thành viên HĐQT.

Cũng tại Đại hội này, TGG dự kiến thông qua kế hoạch chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu, thay cho kế hoạch phát hành riêng lẻ 28 triệu đơn vị trình cổ đông vào cuối tháng 6. Giá chào bán 15.000 đồng/cp, thấp hơn so với thị giá hiện nay vào mức 26.500 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, thời gian thực hiện trong năm nay, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ dự kiến gấp hơn 2 lần lên gần 573 tỷ đồng. Số tiền thu về khoảng 450 tỷ đồng, TGG dự kiến:

(1) Chi 200 tỷ đồng mua cổ phần APG của Chứng khoán APG;

(2) Chi 100 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC;

(3) Chi 150 tỷ đồng còn lại đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời Suối Tiên.

Mới đây, TGG còn thông qua kế hoạch thâu tóm CTCP Samtel (SMT). Theo đó, TGG dự kiến mua 2,8 triệu cổ phiếu SMT, tương ứng với tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, sau khi mua thành công, TGG sẽ trở thành Công ty mẹ, nắm quyền chi phối tại SMT. Tổng giá trị giao dịch dự kiến tối đa đạt 56 tỷ đồng, tương ứng tối đa 20.000 đồng/cp.

Về phía TGG, nhóm Louis từ cuối năm 2020 đến nay liên tục gây chú ý với những thương vụ M&A liên tiếp, từ APG, Bảo Thư (BII) đến việc đẩy trần liên tục các cổ phiếu. Trên thị trường, TGG đã tăng trần 2 tuần, đưa thị giá từ vùng 5.000 đồng/cp lên hơn 26.500 đồng/cp. Tương tự, BII và APG cũng liên tục trần những phiên gần đây.

Không chỉ phát hành tăng hơn 2 lần vốn, Louis Capital (TGG) còn muốn vay thêm 300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên