MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân, có phải khai thuế?

Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân, có phải khai thuế?

Khai thuế là nghĩa vụ của người nộp thuế để cơ quan thuế quản lý và thu thuế theo quy định. Vậy việc không phát sinh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì có phải khai thuế hay không?

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai?

Tại Công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 1/7/2021, Tổng Cục Thuế quy định, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân.

Nếu tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế TNCN của tháng/quý đó.

Tóm lại, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nếu có trả tiền lương, tiền công cho người lao động sẽ phải nộp tờ khai thuế TNCN theo quy định, không phân biệt trả số tiền lương, tiền công được trả.

Ví dụ: Công ty A tháng 2/2022 trả lương cho người lao động với số tiền lương là 8 triệu đồng/người thì công ty A phải nộp tờ khai thuế theo đúng thời hạn (theo quy định cũ trước ngày 5/12/2020 thì công ty A không phải nộp tờ khai thuế theo tháng/quý).

Không trả lương có phải nộp tờ khai quyết toán?

Tờ khai quyết toán thuế TNCN được tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện chậm nhất là ngày 30/3 hàng năm để quyết toán cho kỳ tính thuế của năm liền trước.

Điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Theo đó, tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công phải nộp tờ khai thuế theo quy định thay cho cá nhân có ủy quyền, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Ví dụ: Công ty B trong năm 2021 trả lương cho người lao động nhưng cả năm đó không ai phải nộp thuế TNCN vì mức lương dưới 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) thì vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải nộp tờ khai quyết toán thuế nếu không phát sinh trả thu nhập. Nghĩa là cả năm không trả tiền lương, tiền công cho bất kỳ người lao động nào.

Không nộp tờ khai thuế bị phạt thế nào?

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tùy thuộc vào thời gian quá hạn mà hình thức và mức phạt sẽ khác nhau, cụ thể:

- Phạt cảnh cáo: Nộp quá thời hạn từ 1-5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ .

- Phạt từ 2 - 5 triệu đồng: Quá hạn từ 1-30 ngày trừ trường hợp bị phạt cảnh cáo nêu trên.

- Phạt từ 5 - 8 triệu đồng: Quá hạn từ 31-60 ngày.

- Phạt từ 8-15 triệu đồng: Quá thời hạn từ 61 - 90 ngày; từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp các phụ lục về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phạt từ 15-25 triệu đồng: Quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra hoặc trước khi lập biên bản về việc chậm nộp hồ sơ.

https://cafef.vn/khong-phat-sinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-co-phai-khai-thue-20220314140542035.chn

Giang Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên