MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không quy định tuổi bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tư pháp

17-01-2020 - 11:03 AM | Xã hội

Theo thông tư 10/2019 không còn quy định tuổi bổ nhiệm với chức danh Giám đốc Sở Tư pháp lần đầu là không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ như tại quyết định 07/2006/QĐ-BTP ngày 01/8/2006.

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 10/2019/TT-BTP ngày 30/12/2019 quy định về tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Thông tư 10/2019 không còn quy định tuổi bổ nhiệm với chức danh Giám đốc Sở Tư pháp lần đầu là không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ như tại Quyết định 07/2006/QĐ-BTP ngày 01/8/2006.

Cũng tại Thông tư này, đối với yêu cầu thời gian công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 03 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo nếu không liên tục thì sẽ được cộng dồn.

- Tiêu chuẩn về trình độ: Có trình độ cử nhân Luật trở lên; Đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; Có chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản…

- Tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 03 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo từ cấp trưởng phòng thuộc Sở hoặc tương đương trở lên; Có quy hoạch chức năng Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên…

Như vậy, so với Quyết định 07/2006/QĐ - BTP, Thông tư 10 đã không còn giới hạn độ tuổi bổ nhiệm lần đầu với chức danh này. Cụ thể, đã bỏ yêu cầu "tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi với nam và không quá 50 tuổi với nữ"…

Thông tư 10/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 12/02/2020 và thay thế Quyết định 07/2006/QĐ-BTP ngày 01/8/2006.

Y Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên