MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Khu đô thị của tập đàon T&T

Diễn biến mới tại khu đô thị biệt thự sinh thái quy mô hơn 3.700 tỷ đồng của Tập đoàn T&T tại Hà Tĩnh

Diễn biến mới tại khu đô thị biệt thự sinh thái quy mô hơn 3.700 tỷ đồng của Tập đoàn T&T tại Hà Tĩnh

02/10/2023 15:25

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND thành phố Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và các đơn vị liên quan chủ động kịp thời triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án theo đúng quy định của pháp luật và Hợp đồng thực hiện Dự án đã ký kết, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Trở lên trên