MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kido Group (KDC) chốt danh sách dự chi 151 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

Kido Group (KDC) chốt danh sách dự chi 151 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, cổ đông Kido đã thông qua mức chia cổ tức dự kiến là 16%, trong đó 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán KDC) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền. 

Cụ thể, tỷ lệ chia là 6%/cp, tức 1 cổ phiếu nhận được 600 đồng. Ngày 20/4 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, thời gian thực hiện vào ngày 10/5/2022. Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, cổ đông đã thông qua mức chia cổ tức dự kiến là 16%, trong đó 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Về kinh doanh, cả năm 2021 doanh thu Kido đạt 10.501 tỷ đồng, tăng 26,2% so với năm 2020. Nhờ doanh thu tài chính tăng, chi phí các loại giảm dẫn đến lợi nhuận trước thuế đạt 680 tỷ đồng, mới hoàn thành 85% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần gấp đôi cùng kỳ, lên 648 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2022 Tập đoàn Kido còn 1.787 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 75 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 104 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu và 2.970 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Kido đặt mục tiêu đạt 14.000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33,3% so với doanh thu thực hiện năm 2021. Kế hoạch lãi trước thuế 900 tỷ đồng, tăng 32,4% so với lợi nhuận đạt được năm 2021. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Kido Group (KDC) chốt danh sách dự chi 151 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 - Ảnh 1.
https://cafef.vn/kido-group-kdc-chot-danh-sach-du-chi-151-ty-dong-tra-co-tuc-nam-2021-20220329150335892.chn

Vân Thu

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên