MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kiểm toán từ chối đưa ý kiến

Cổ phiếu PVR và VBH sẽ bị hủy niêm yết từ 26/5/2017

Cổ phiếu PVR và VBH sẽ bị hủy niêm yết từ 26/5/2017

29/04/2017 07:51

Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của PVR, thuộc diện chứng khoán bị hủy niêm yết.

Trở lên trên