MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiên quyết ngăn chặn "chạy chức" trong chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

25-12-2019 - 15:58 PM | Xã hội

Đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng "chạy chức", "chạy quyền", nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ các cấp và đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII...

Cán bộ là vấn đề quyết định, là then chốt của then chốt, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đặc biệt lưu ý trong phát biểu tại hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, ngày 25/12.

Nhìn lại năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ông Trần Quốc Vượng đánh giá, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống "chạy chức", "chạy quyền" có chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả rất quan trọng, được nhân dân đồng tình, tin tưởng và ủng hộ.

Công tác cán bộ chưa được như mong muốn

Bên cạnh thành tích, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh, lưu ý về hạn chế, khuyết điểm.

Đó là, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ chưa được như mong muốn. Những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn diễn biến phức tạp. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên trước sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị kết quả chưa cao.

Đặc biệt lưu ý về công tác nhân sự nhiệm kỳ tới, ông Trần Quốc Vượng nêu rõ, cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, hiệu quả công tác cụ thể. Người được giới thiệu tham gia cấp ủy phải toàn tâm, toàn ý với công việc của Đảng, của Nhà ước, đoàn thể; đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân trên hết.

Chúng ta không chấp nhận mọi biểu hiện cục bộ, bè phái, "vận động" trong quá trình giới thiệu, bầu cử. Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự, Thường trực Ban Bí thư phát biểu.

Ông Vượng cũng lưu ý, thời điểm hiện tại cũng đã bắt đầu có biểu hiện như trên, nên phải hết sức chú ý, đừng để bị cuốn theo dư luận, những thông tin khôn đúng, phải hết sức cảnh giác và chủ động ngăn chặn. Những cái này làm cho chúng ta bị loãng ra, người tốt bị đánh giá thành người xấu và người xấu được đánh giá là người tốt, ông Vượng lưu ý.

Không đủ điều kiện thì tự nguyện không tham gia cấp uỷ khoá mới

Nhấn mạnh tiếp theo từ Thường trực Ban Bí thư là kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sú,; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm".

Những người vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Nhấn mạnh thành bại là công tác cán bộ, ông Vượng cũng nêu thực tiễn trong lịch sử, sự sụp đổ các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu có nguyên nhân cơ bản từ công tác cán bộ, từ người đứng đầu.

"Trong mấy năm vừa rồi và cả quá trình đổi mới, các đồng chí thấy cũng cơ chế ấy, cũng con người ấy nhưng cán bộ chủ trì, người đứng đầu có tâm huyết, ngay ngắn, có ý tưởng, quyết tâm, dám nghĩ dám làm thì tình hình khác. Còn nơi nào mất đoàn kết, co mình lại, không dám hành động hoặc hành động vì bản thân mình thì mất đoàn kết và phong trào đi xuống", ông Trần Quốc Vượng phân tích.

Vẫn nằm trong nhiệm vụ năm tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung ngăn chặn và đẩy lùi bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Có giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả việc nêu gương, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong toàn Đảng, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và tăng cường giám sát việc thực hiện, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nêu gương trong công tác nhân sự.

Nếu như cán bộ đảng viên thực sự nêu gương thì thấy mình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn cấp uỷ, phải tự nguyện xin không tham gia cấp uỷ khoá tới, ông Trần Quốc Vượng nêu quan điểm.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề cập sự cần thiết phải có cơ chế phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng "chạy chức", "chạy quyền", nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ các cấp và đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Theo hà Vũ

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên