MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đạt hơn 12 tỷ USD

25-05-2016 - 16:53 PM | Thị trường

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2016 ước đạt 2,32 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2016 đạt 12,18 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong số đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 6,05 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,43 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,69 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Các ngành hàng có sự tăng trưởng mạnh bao gồm: càphê, cao su, hat điều, thủy sản… trong khi đó các ngành hàng như chè, gỗ, sắn và các sản phẩm sắn lại có sự sụt giảm so với cùng kỳ.

Tăng mạnh nhất là ngành hàng càphê, xuất khẩu càphê 5 tháng đầu năm tăng đến 33,9% về khối lượng và tăng 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, xuất khẩu càphê trong tháng Năm ước đạt 134.000 tấn với giá trị đạt 234 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu càphê 5 tháng đầu năm 2016 đạt 797.000 tấn và 1,36 tỷ USD.

Xuất khẩu cao su 5 tháng qua cũng tăng 20,5% về khối lượng và tăng 19,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng Năm đạt 79.000 tấn với giá trị đạt 189 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2016 đạt 391.000 tấn và 561 triệu USD.

Ngành thủy sản giữ vai trò là điểm sáng trong kim ngạch xuất khẩu toàn ngành với giá trị xuất khẩu thủy sản tháng Năm ước đạt 471 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2016 đạt 2,43 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Riêng ngành hàng gạo, mặc dù xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm giảm 2,1% về khối lượng nhưng tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng Năm ước đạt 345.000 tấn với giá trị đạt 165 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,35 triệu tấn và 1,06 triệu USD./.

Theo Thanh Tâm

Vietnam+

Trở lên trên