MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Làm việc ban đêm

Cách tính tiền lương ca đêm và làm thêm giờ theo đúng luật

Cách tính tiền lương ca đêm và làm thêm giờ theo đúng luật

08/09/2019 07:23

Trường hợp làm việc ban đêm, người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc. Người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Những khoản thu "đặc biệt" khi tính thuế thu nhập cá nhân

Những khoản thu "đặc biệt" khi tính thuế thu nhập cá nhân

18/03/2014 12:44

Thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào đối với các khoản làm thêm, làm việc ban đêm, nhân viên thử việc…?

Trở lên trên