MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lao động ở khu vực nào có thu nhập bình quân tháng cao nhất Việt Nam theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê?

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê về tình hình lao động việc làm cho hay, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3/2023 là 7,1 triệu đồng, tăng 146 nghìn đồng so với quý 2/2023 và tăng 359 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,37 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (8,1 triệu đồng so với 5,9 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,39 lần khu vực nông thôn (8,6 triệu đồng so với 6,2 triệu đồng).

Tổng cục Thống kê nhận định, đời sống của người lao động quý 3 năm nay được cải thiện chậm. Nếu như quý 3/2022 thị trường lao động đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, đời sống của người lao động được cải thiện đáng kể, với tốc độ tăng thu nhập bình quân của người lao động lên tới 30,1% so với quý 3/2021. Bước sang quý 3/2023, thu nhập bình quân của lao động tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2023, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,0 triệu đồng, tăng 6,8%, tương ứng tăng 451 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (8,0 triệu đồng so với 5,9 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn (8,6 triệu đồng so với 6,1 triệu đồng).

Xet theo vùng kinh tế - xã hội, so với cùng kỳ năm trước, quý 3 năm nay thu nhập bình quân của người lao động tăng tại tất cả các vùng kinh tế - xã hội của cả nước. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng cao nhất. Theo đó, thu nhập bình quân tháng của lao động tại vùng Đồng bằng sông Hồng trong quý 3/2023 là 8,4 triệu đồng, tăng 6,1% (tương ứng tăng 485 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước. 

Lao động ở khu vực nào có thu nhập bình quân tháng cao nhất Việt Nam theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê? - Ảnh 1.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động theo vùng kinh tế - xã hội, quý 3, giai đoạn 2021-2023. Đơn vị: Triệu đồngNguồn: GSO

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc tại tỉnh Thái Nguyên là 7,3 triệu đồng, tăng 15,6% (tương ứng tăng 979 nghìn đồng); tại Thành phố Hà Nội là 9,9 triệu đồng, tăng 9,7% (tương ứng tăng 873 nghìn đồng). Riêng tại Bắc Ninh, thu nhập bình quân tháng của lao động giảm 3,8% (tương ứng giảm 328 nghìn đồng).

Cũng trong quý 3/2023, thu nhập bình quân tháng của người lao động tại vùng Đông Nam Bộ là 8,8 triệu đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong các vùng của cả nước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh là 9,3 triệu đồng, tăng 0,6% (tăng 56 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước; tại Đồng Nai là 8,7 triệu đồng, tăng 1,8% (tăng 155 nghìn đồng).

Xét theo khu vực kinh tế, theo Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động trong quý 3/2023 tại ba khu vực kinh tế đều tăng. Trong đó, khu vực dịch vụ ghi nhận tốc độ tăng cao nhất. So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động tại khu vực dịch vụ trong quý 3 năm nay đạt 8,4 triệu đồng, tăng 6,0%, tương ứng tăng 478 nghìn đồng; tại khu vực nông, lâm, nghiệp và thủy sản là 4,1 triệu đồng, tăng 5,0%, tăng tương ứng là 197 nghìn đồng; tại khu vực công nghiệp và xây dựng là 7,9 triệu đồng, tăng 262 nghìn đồng, tăng tương ứng 3,4%.
Giang Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên