MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

PNJ, BVH, VFG, VGT, S4A, DZM, SDV, BMD, MVC, VT8 vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Ngày 17/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/9/2017.

CTCP Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Ngày 3/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức nă 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2017.

CTCP Thuốc khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 4/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/8/2017.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT – UpCOM): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2017.

CTCP Thủy điện Sê san 4 (S4A): Ngày 7/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2017.

CTCP Chế tạo máy Dzĩ An (DZM): Ngày 2/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 và 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2017.

CTCP Dịch vụ Sonadezi (SDV – UpCOM): Ngày 3/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 21/8/2017.

CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (BMD – UpCOM): Ngày 7/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức 8 tháng /năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2017.

CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC – UpCOM): Ngày 2/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/8/2017.

CTCP Dịch vụ ô tô số 8 (VT8 – UpCOM): Ngày 3/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 18/8/2017.

Thạch Lâm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên