MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

HND, NHT, FMC, VNR, DVN, HAH, TSB, MEF, NTW, DTG vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Ngày 29/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2020.

CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT): Ngày 26/6 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2020.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2020.

Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2020.

Tổng Công ty Dược Việt Nam (DVN): Ngày 26/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 13/7/2020.

CTCP Vận tải xếp dỡ Hải An (HAH): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2020.

CTCP Ắc quy Tia Sáng (TSB): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2020.

CTCP Meinfa (MEF): Ngày 29/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 6/7/2020.

CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2020.

CTCP Dược phẩm Tipharco (DTG): Ngày 26/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 13/7/2020.

Thái Hiếu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên