MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

TRA, ACM, PTI, TV2, VMC, TV3, APC, SVJ, HNB, BRS, MH3 vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Traphaco (TRA): Ngày 13/6 – Ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 8/7/2016. Đồng thời TRA cũng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%.

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (ACM): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thực hiện 12/7/2016.

CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2014 và cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thực hiện 19/7/2016.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2): Ngày 16/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 29/6/2016. Đồng thời TV2 cũng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

CTCP VIMECO (VMC): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 29/6/2016.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016. Đồng thời TV3 cũng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

CTCP chiếu xạ An Phú (APC): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 29/6/2016.

CTCP Santomas Việt Nam (SVJ): Ngày 13/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 24/6/2016. Đồng thời SVJ cũng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

CTCP Bến xe Hà Nội (HNB – UpCOM): Ngày 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện 24/6/2016.

CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (BRS – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016.

CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3 – UpCOM – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 13/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 ccổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 29/6/2016.

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên