MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

MSN, TRA, PGI, PPC, DHA, GLT, FOX, GHC, SFI, DAD, HND vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Tập đoàn Masan (MSN): Ngày 5/1/2017 ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/1/2017.

CTCP Traphaco (TRA): Ngày 4/1/2017 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 18/1/2017.

CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI): Ngày 4/1/2017 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/1/2017.

CTC Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Ngày 30/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 10/2/2017.

CTCP Hóa An (DHA): Ngày 5/1/2017 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 19/1/2017.

CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT): Ngày 6/1/2017 – ngày ĐKCC nhận tam ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 20/1/2017.

CTCP Viễn thông FPT (FOX - UpCOM): Ngày 29/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 11/1/2017.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC): Ngày 30/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 22% (01 cổ phiếu nhận 2.200 đồng). Thời gian thanh toán 16/1/2017.

CTCP Vận tải Safi (SFI): Ngày 5/1/2017 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/1/2017.

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DAD): Ngày 30/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Thời gian thực hiện 16/1/2017.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND – UpCOM): Ngày 30/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thực hiện 10/2/2017.

Thạch lâm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên